Topics

SVXportal 2.2 beta

sa2blv@...
 

Funktioner som lagts till i 2.2 beta är
  • Deamon för loggning mot databas
  • Satestik för talgrupper
  • Statestik för repetar.
  • S mäterare för historiska QSO

http://svxportal.sm2ampr.net/index.php