Topics

QSY-tips

Tobias SM0SVX
 

Hej alla reflectoranvändare!

Vid QSY med 92# är det jättebra som SM3RDU gör att tala om att det går att följa med i QSY genom att slå 93#.

Det går att underlätta ännu mer för stationer som vill följa med genom att efter man annonserat att QSY kommer att göras, innan QSY-kommandot slås, lämnar en lucka där stationer kan "checka in". I bästa fall säger incheckaren sin anropssignal men rent tekniskt räcker det med en kort sändning så att squelchen öppnar på den lokala noden. Alla noder där squelchen har öppnat kommer då att följa med i QSY:t automatiskt och man slipper slå 93#.

Exempel:

  1. "Jag kommer nu att göra QSY. Är det någon som vill checka in för att följa med?"
  2. Paus minst fem sekunder
  3. "SM0XYZ och ringen QSY". 92#
Man kan förstås slänga in något om 93# här också men i princip skall det inte behövas om alla som vill följa med checkar in.

73's de SM0SVX / Tobias