Topics

Ny finess: Följa QSY med PTT-tryck efter QSY


Tobias SM0SVX
 

Hej,

Vi testar just nu en ny finess i SvxReflector-nätet. Då QSY initieras i nätet så följer bara de noder med som har haft lokal aktivitet. Efter QSY har man haft möjligheten att slå ett DTMF-kommando (på de flesta noder 93#) för att manuellt följa ett QSY. Den nya finessen innebär att man även efter QSY, under en kortare tid (~10s), får möjlighet att följa efter genom att bara trycka in PTT:n.

Om finessen är aktiv på en nod så kommer du att höra "qsy 2409901 pending" (eller "qsy 2409901 väntande" för svenskt ljud). Efter ca 10 sekunder säger noden "ignored" (eller "ignorerad" på svenska). Om man trycker in PTT:n innan noden säger "ignored" så kommer QSY att genomföras. Efter "ignored" är noden ledig för ny trafik.

Nytt är också att när en nod ignorerar QSY, eller är i läget "pending", så går den genast ner till talgrupp 0 i stället för att ligga kvar på den talgrupp som var aktiv innan QSY.

Finessen finns bara på vissa noder eftersom den kräver att noden kör den senaste versionen av SvxLink. Just nu är finessen aktiv på följande noder:

  • SK3W
  • SA0CAM
  • SK3GW
  • SM0SVX
  • SA5BJM

73's de SM0SVX / Tobias