Topics

Ny finess: Blockera länkning vid aktiv modul


Tobias SM0SVX
 

Hej,

I senaste versionen av SvxLink så spärras kopplingen till reflectorn, och andra länkade logiker, då en modul aktiveras. Detta då de flesta moduler är av lokal karaktär, t ex Help, MetarInfo, VoiceMail, Parrot/Papegoja etc. Den sistnämnda var speciellt problematisk om den aktiverades samtidigt som en talgrupp var öppen i reflectorn eftersom det missbrukades för att störa nätet. Det innebär alltså att du nu inte kan använda Parrot för att testa modulation för fjärrstationer via reflectorn utan det fungerar bara lokalt och förbindelsen till reflectorn spärras alltså så länge Parrot är aktiv.

Finessen implementeras i nod-mjukvaran så det krävs att din lokala nod är uppdaterad till den senaste versionen (1.7.99.34). För tillfället kör följande noder den nya versionen:

  • SK3W
  • SA0CAM
  • SM0SVX
  • SA5BJM

För sysops: Du kan selektivt välja att vissa moduler skall länkas genom att sätta MUTE_LOGIC_LINKING=0 i modulkonfigurationen. Ett sådant fall kan t ex vara Echolink om man önskar att ljudet från Echolink även skall gå till reflectorn.

73's de SM0SVX / Tobias


Tobias SM0SVX
 

Och nu körs den nya versionen även på SK3GW.