Topics

Byte subton för talgrupp 240


Gunnar Widell SM3SGP
 

Hej,

För att göra det lite tydligare och få det mer enhetligt i systemet byter vi subton för talgrupp 240.
Nya subtonen på alla noder blir 88.5Hz, och det sker förhoppningsvis under helgen på de flesta noder.

De lokala subtonerna, dvs första subtonen i varje distrikt som tidigare varit mappad mot 240, blir nu istället kopplad mot det lokala distriktets talgrupp. Exempel: 127.3Hz i Gävle går endast ut på TG2403. 107.2Hz i Umeå går endast ut på TG2402.

BLV har gjort en funktion i SvxPortalen som automatiskt kommer att visa vilka subtoner som gäller för varje nod, samt en intressant exportfunktion där man kan få ut en kanallista att importera i sin radio. https://svxportal.sm2ampr.net/

73 de Gunnar SGP

image.png