Main Group

SvxReflector Sverige
Denna grupp är till för att diskutera SvxReflector-nätet i Sverige. Har du frågor kring hur det svenska SvxReflector-nätet fungerar är detta rätt ställe att fråga. Här skall du däremot inte ställa allmänna frågor om SvxLink utan det gör du i stället i SvxLink-gruppen ( https://groups.io/g/svxlink ).
Created:
46 Members, 40 Topics, Archive is visible to anyone, Last Post:

Subgroups You Can Join

  • SvxReflector Sverige Sysops
    Denna mejllista är avsedd för alla sysops som administrerar en nod som är kopplad till systemet SvxReflector. Du anmäler dig, eller blir inbjuden, till denna lista när du har fått ett konto för att logga in i reflectornätet. Det är obligatoriskt för alla nod-sysops att prenumerera på denna lista samt även användarlistan ( https://svxreflector-sm.groups.io/g/users ). Användarlistan är fri för alla att anmäla sig till.
    Created:
    14 Members, 38 Topics, Archives Viewable Only By Members, Restricted, Last Post: