Date   

Uppdaterat bildspel: Repeaternät Öland 2021

Peter Lindquist SM5GXQ
 

Hej!

Jag har uppdaterat och vidareutvecklat det tidigare bildspelet från 2020.

mvh
Peter
______________________________________
Peter Lindquist  SM5GXQ   sm5gxq@... 
www.sk7rfl.se     Repeaterskolan
www.granudden.info


Re: Analog och Digital Radio - föredrag idag 28/1 om SvxLink • DMR • D-Star • YSF

Peter Lindquist SM5GXQ
 

Hej!

Vill någon studera själv så finns bildspelet här: http://www.granudden.info/Ham/Repeatrar/Dokument/SvxLink%20DMR%20D-Star%20YSF.ppsx 

/Peter

______________________________________
Peter Lindquist  SM5GXQ   sm5gxq@... 
www.sk7rfl.se     Repeaterskolan
www.granudden.info


Analog och Digital Radio - föredrag idag 28/1 om SvxLink • DMR • D-Star • YSF

Peter Lindquist SM5GXQ
 

28/1 KL 18:30 På Jitsi.

OBS - föranmälan för de som ej är medlemmar i SK7RN. Länk finns på SK7RN.se .
 
Det började med att jag för ett par veckor sedan fick frågan, om jag på nästa medlemsmöte i Ölands Radioamatörer SK7RN kunde hålla ett föredrag om Digital radio. Initialt tänkte jag mej att göra detta utan visuella hjälpmedel, något som jag mycket snabbt övergav 🙂.

Eftersom kunskapsnivån kring detta är varierande, så bestämde jag mej för att göra något ganska grundligt. Vi börjar från början med Analog Radio! Och som av en händelse halkar jag in på mitt favoritämne, SvxLink 🙂.

Därefter följer en översiktlig beskrivning av DMR, D-Star och YSF.

Jag tänkte inte gå in på programmering och kodpluggar. Det är en introduktion jag har gjort - inte en användarhandledning eller instruktion 🙂. Däremot handlar det om en hel del talgrupper, reflektorer, moduler och rum. Samt mycket pilar och streck!

I många fall finns sammankopplingar mellan olika moden, något som jag tänkte beskriva - dvs vad som är hopkopplat med vad.
Slutligen ett par enkla beskrivningar av Pi-Star.

Så efter två veckor så sitter jag här med ett bildspel som har exakt 50 sidor 🙂.

SvxLink tror jag mej kunna utan och innan, och DMR har jag kört under ett par år med egen Hotspot och är även Sysop för SK7RFL MMDVM-repeater på Öland. När det gäller D-Star och framförallt YSF, har jag fått läsa mej till hur det hänger ihop. Men mycket av min kunskap är då begränsad till vad som går att göra med Pi-Star. Det går ju att grotta ner sig i massor av detaljer, men detta skulle ju vara en introduktion 🙂. Så det finns säkert vissa av er därute, som kan det här bättre än jag. Utan tvekan!

Ursprungligen var detta tänkt som ett medlemsmöte. Men i söndags på bullen så sa ordf att han kunde tänka sig att även icke medlemmar i Ölands Radioamatörer kunde delta - dock efter förhandsanmälan (så vi vet ungefär hur många vi blir!). Jag har nämnt detta här hemma i Norrköping och ordf har nyss berättat det för amatörerna i Sundsvall. Det växer 🙂.

Jag länkar här även till en sammanfattning av bildspelet jag tänker använda: https://www.sk7rfl.se/448221943. När ni ändå är inne på SK7RFL, så kan jag tipsa om att där finns en hel del kul att läsa 🙂.

I min kalender står det iaf att mötet börjar 18:30. Om ni inte har kört Jitsi tidigare, så var gärna ute i god tid.

mvh
Peter

______________________________________
Peter Lindquist  SM5GXQ   sm5gxq@... 
www.sk7rfl.se     Repeaterskolan
www.granudden.info


Ändring av talgrupp på SK3GW Repeatern

Gunnar Widell SM3SGP
 

Hej,

Jag har mappat om talgrupp på Repeatrarna i Gärstrikland (RU9, RU11 och 144.550).
Subtonen 127.3Hz öppnar nu 24031, som kan ses som en regional talgrupp i Gästrikland.

141.3 är som tidigare mappad mot 2403.

73 de Gunnar SM3SGP


Re: Ny finess: Blockera länkning vid aktiv modul

Tobias SM0SVX
 

Och nu körs den nya versionen även på SK3GW.


Ny finess: Blockera länkning vid aktiv modul

Tobias SM0SVX
 

Hej,

I senaste versionen av SvxLink så spärras kopplingen till reflectorn, och andra länkade logiker, då en modul aktiveras. Detta då de flesta moduler är av lokal karaktär, t ex Help, MetarInfo, VoiceMail, Parrot/Papegoja etc. Den sistnämnda var speciellt problematisk om den aktiverades samtidigt som en talgrupp var öppen i reflectorn eftersom det missbrukades för att störa nätet. Det innebär alltså att du nu inte kan använda Parrot för att testa modulation för fjärrstationer via reflectorn utan det fungerar bara lokalt och förbindelsen till reflectorn spärras alltså så länge Parrot är aktiv.

Finessen implementeras i nod-mjukvaran så det krävs att din lokala nod är uppdaterad till den senaste versionen (1.7.99.34). För tillfället kör följande noder den nya versionen:

 • SK3W
 • SA0CAM
 • SM0SVX
 • SA5BJM

För sysops: Du kan selektivt välja att vissa moduler skall länkas genom att sätta MUTE_LOGIC_LINKING=0 i modulkonfigurationen. Ett sådant fall kan t ex vara Echolink om man önskar att ljudet från Echolink även skall gå till reflectorn.

73's de SM0SVX / Tobias


Ny finess: Följa QSY med PTT-tryck efter QSY

Tobias SM0SVX
 

Hej,

Vi testar just nu en ny finess i SvxReflector-nätet. Då QSY initieras i nätet så följer bara de noder med som har haft lokal aktivitet. Efter QSY har man haft möjligheten att slå ett DTMF-kommando (på de flesta noder 93#) för att manuellt följa ett QSY. Den nya finessen innebär att man även efter QSY, under en kortare tid (~10s), får möjlighet att följa efter genom att bara trycka in PTT:n.

Om finessen är aktiv på en nod så kommer du att höra "qsy 2409901 pending" (eller "qsy 2409901 väntande" för svenskt ljud). Efter ca 10 sekunder säger noden "ignored" (eller "ignorerad" på svenska). Om man trycker in PTT:n innan noden säger "ignored" så kommer QSY att genomföras. Efter "ignored" är noden ledig för ny trafik.

Nytt är också att när en nod ignorerar QSY, eller är i läget "pending", så går den genast ner till talgrupp 0 i stället för att ligga kvar på den talgrupp som var aktiv innan QSY.

Finessen finns bara på vissa noder eftersom den kräver att noden kör den senaste versionen av SvxLink. Just nu är finessen aktiv på följande noder:

 • SK3W
 • SA0CAM
 • SK3GW
 • SM0SVX
 • SA5BJM

73's de SM0SVX / Tobias


Vi slog rekordet!

Peter Lindquist SM5GXQ
 

Hej!

2020 rekordår för anslutna repeatrar.

Och ja, vi slog rekordet från november med nästan 40 minuter!

Nu skall vi bara se till att få ännu flera repeatrar online så att vi kan slå det nya månadsrekordet, 73:40:08.

mvh
Peter
______________________________________
Peter Lindquist  SM5GXQ   sm5gxq@... 
www.sk7rfl.se     Repeaterskolan
www.granudden.info


SK5BN

Peter Lindquist SM5GXQ
 

Hej!

Jag provkör nu logiken för SK5BN här hemma på skrivbordet. Den riktiga repeatern står än så länge i radioverkstaden hos en annan amatör här i Norrköping.

Den är alltså inte QRV utan går på ett par högtalare och en liten scanner-mottagare med teleskopantenn. Jag har precis klonat SK7RFLs logik och ändrat talgrupper och callsign samt tagit bort DMR. Nu får jag alltså en fullt uppdaterad repeater som har alla de förbättringar som finns på Öland redan.

Det borde inte vara mycket kvar nu. Vi skall bara verifiera att vi har audio ut från mottagaren och göra lite justeringar av ljudet och brusspärren. Detta är SK5BNs 70cm-repeater. 2m-repeatern använder annan logik och har flera submottagare med voting.

mvh
Peter

_____________________________________________________
granudden.info
Ge analoga repeatrar nytt liv! - En artikel om SvxLink av SM5GXQ
Repeaterskolan @ SK7RFL


SK7SSA över helgerna

Peter Lindquist SM5GXQ
 

Hej!

Det kommer enligt uppgift ingen SSA-bulletin v52-53-01.

Däremot kommer SK7SSA att köra ring med incheckning de aktuella söndagarna (27/12, 3/1, 10/1), kl 09:00 - precis som vanligt. Så gjorde vi även under sommaruppehållet.

Vi kör på samma frekvenser och talgrupper som vanligt - dvs SvxLink 24070 och DMR 240721.

Väl mött kl 09:00 alla söndagar - oavsett om det finns någon bulletin att läsa!


Förbättrad bulletinautomatik på SK7RFL och SK7RN

Peter Lindquist SM5GXQ
 

Hej!

På Öland läses SSA-bulletinen varje söndag kl 09:00 lokal tid, med möjlighet till föranmälan från 08:45.

Vår utsändning var från början i första hand tänkt för Öland med omnejd, men självfallet välkomnar vi även amatörer från andra delar av vårt land att lyssna och checka in. Men det bygger på frivillig basis. Det är med andra ord inte vi som bestämmer, vilka andra repeatrar som skall sända ut "vår" bulletin. Vi har heller aldrig haft för avsikt att försöka "konkurrera ut" SM2-bullen på SvxLink.

Bulletinen läses på:
 • SK7RFL Algutsrum
  • 145,600 FM
  • 434.600 FM
  • 434,550 DMR tg 6 ts 1
 • SK7RN
  • 145,750   Böda           FM
  • 145,6625 Borgholm    FM
  • 145,625   Mörbylånga FM
 • SvxLink talgrupp 24070
  • SA0CAM   Rotebro      FM
  • SK5LW-70 Eskilstuna  FM
  • Möjlighet finns på övriga repeatrar och noder på SvxLink, genom att slå 9424070#. Detta används t ex på SK3GW.
 • DMR talgrupp 240721
 • EchoLink SK7RFL-R
Sedan starten har SK7RFL och SK7RN en automatik, som hanterar talgruppsval och övriga inställningar vid bulletinen.
 • För att operatörerna skall slippa styra detta själva med DTMF.
 • För att minska risken för oavsiktlig felhantering.
 • På Öland är vår sammankoppling med DMR och EchoLink så tekniskt komplicerad, att den behöver automatiseras.

Kl 08:30 aktiveras DMR och EchoLink - samt SvxLink talgrupp 24078 (Lokalt kluster Öland).

Kl 08:45 aktiveras SvxLink talgrupp 24070.

Det är viktigt att påpeka, att man som användare inte behöver känna till eller förstå hur denna lösning fungerar.

Men automatik är just det - automatik. Så länge vi inte tangerar AI, så kan den bli ganska stel och fyrkantig. Detta är något som jag själv varit medveten om, dvs att min tidigare implementation hade brister. Vi var tvungna att sätta sluttiden till 10:30 för att "ta höjd", eftersom automatiken tidigare "kapade" ev pågående trafik vid sluttiden. Men sidoeffekten av detta blev då förstås, att vi riskerade att belägga repeaternätet i onödan med annan trafik än den som var relaterad till bulletinen i sig. Skulle detta ha hänt, är jag inte sämre än att jag kan erkänna mitt misstag - t o m be om ursäkt om så skulle behövas.

Nu har jag kommit på att sätt att göra automatiken mera flexibel. Sluttiden är nu satt till 10:00, men SvxLink kopplas inte ifrån så länge det pågår trafik. Efter 30s inaktivitet - då först kopplas nätet ned. EchoLink och DMR finns då kvar, men på analog FM går nätet då istället ut på den lokala klustertalgruppen på Öland - 24078.

Vi vill inte belasta SvxLink reflektornät mer än nödvändigt - och i synnerhet inte med annan trafik än bulletinen och efterföljande incheckningsprocedur. Det finns dessutom alltid möjlighet för användare på andra repeatrar att vid behov byta talgrupp om så önskas.

Det finns även möjlighet för bulletin-operatören att manuellt överrida automatiken, t ex genom att koppla bort SvxLink talgrupp 24070 - om incheckningen skulle vara slut innan kl 10:00. I min nya lösning behöver man bara göra det på en av de 4 repeatrarna - kommandot överförs då till de resterande repeatrarna. Jag kan t o m göra det härifrån - i Norrköping.

För er som gärna vill läsa mera om vår bulletin, vår lösning i allmänhet - eller hur den nya tidsautomatiken fungerar i detalj - då finns förstås några sidor på sk7rfl.se som jag kan rekommendera.
De senaste 2-3 veckorna har vi legat mellan 30-35 incheckare - så hela proceduren kan ta sin tid. Det måste den få göra. Vi vill vara inkluderande, i sann amatöranda. Ingen skall känna sig ovälkommen, oavsett om det är en lokal stammis som inte missat någon bulle de senaste tio åren - eller om det är en mera långväga kontakt, via SvxLink, EchoLink eller DMR.

mvh
Peter

PS: Jag har testat lösningen, både här hemma och i skarp drift på Öland. Dock kan jag inte utesluta att det finns kvarvarande buggar. Jag hoppas om ert överseende och förståelse i sådana fall. Det är ju amatörradio det handlar om. Min målsättning kommer alltid att vara - att göra så många som möjligt nöjda och glada. /DS


Re: Trasig SK3W

SM3RDU_MICKE
 

Tack för info.. Bra jobbat

Den tors 5 nov. 2020 13:33Gunnar Widell SM3SGP <sm3sgp@...> skrev:

SK3W är igång igen sen en vecka tillbaka.
73 Gunnar SGP


Re: Trasig SK3W

Gunnar Widell SM3SGP
 

SK3W är igång igen sen en vecka tillbaka.
73 Gunnar SGP


Re: Bildspel SK7RFL SK7RN SvxLink EchoLink DMR mm

Peter Lindquist SM5GXQ
 
Edited

Hej!

Uppdaterad version av bildspelet, där jag nu även gör ppt-versionen tillgänglig.

http://www.granudden.info/Ham/Repeatrar/Dokument/SK7RN-SK7RFL-Repeatersystem-Öland-2020.ppsx

Den innehåller (förhoppningsvis) pedagogiska animeringseffekter. 

/Peter


Bildspel SK7RFL SK7RN SvxLink EchoLink DMR mm

Peter Lindquist SM5GXQ
 

Hej!

Igår hade vi ett medlemsmöte, och inför detta så snodde jag ihop ett litet bildspel för att åskådliggöra vad vi haft för oss de senaste 14 månaderna. Bildspelet förklarar också hur vi länkat samman de 4 repeatrarna på Öland, samt hur detta fungerar tillsammans med EchoLink och DMR. Bildspelet finns här: http://www.granudden.info/Ham/Repeatrar/Dokument/SK7RN-SK7RFL-Repeatersystem-%C3%96land-2020.pdf 

Det finns även en artikel på Amatörradionyheterna som beskriver detta i detalj. Artikeln finns här: https://www.hamnews.se/2020/09/15/olands-repeaternat-det-kostar-att-ligga-pa-topp/

Bildspelet tar också upp SSA-bulletinen, söndagar 09:00 på SvxLink talgrupp 24070 samt DMR talgrupp 240721.

Som ni kan läsa om, har det inte alltid fungerat helt klockrent. Men de fel som inträffat har i samtliga fall berott på den bakomliggande hårdvaran - såsom kablar, kontakter, strömförsörjning, antenner, filter och radiostationer - men även den sk mänskliga faktorn.

Nu har vi trimmat alla filter, bytt ut de flesta koaxialkablarna, ordnat med extra jordning av radio och logik - plus en massa finjusteringar.

Mitt budskap är att SvxLink i sig är hur stabilt som helst. Speciellt om vi jämför med våra tidigare HKE logik-kort. Men de hårdvarumässiga förutsättningarna måste också vara i ordning.

Till sist - för er som inte ännu varit inne och kikat på min Repeaterskola, gör gärna det :-). Länken är: https://www.sk7rfl.se/446546397. Detta och mycket annat finns på webbplatsen SK7RFL.se.

mvh
Peter


Re: Trasig SK3W

Peter Lindquist SM5GXQ
 

Hej!

Jo vi undrade ju en stund vad det var som hände. Vi hade ju ytterligare två problem under sändningen så jag behövde "avlägga rapport".

Jag såg ju att det blev 100% signalstyrka på RU9 och då tänkte jag att det kan vara något med "negativ logik", dvs att en frånvarande radio ser ut som att brusspärren är öppen med full styrka.

Nåväl ingen större skada skedd utan vi kör på :-). Vi hade 27-28 incheckare i söndags så det börjar bli riktigt kul faktiskt.

Hoppas bara att det inte var den öländska dialekten som sänkte radion :-).

Idag skall vi åka till Böda och trimma filter.

/Peter


Trasig SK3W

Gunnar Widell SM3SGP
 

Hej,

Igår under SM7-bullen så brann SK3W noden upp. Radion blåser säkringarna i nätagget, och nätagget verkar också trasigt. Varit driftt i många år, men trist ändå.

Just när det skedde så fastnade Squelch öppen på RU9 mottagaren tyvärr.
Hoppas det inte störde allt för länge innan jag hann slå av.

Tips om ny radio och nätagg mottages tacksamt.

73 de Gunnar SGP


? Sg5dv på svxportalen

SM3RDU_MICKE
 

Vem och var är detta! 


Re: Ny antenn hos SA5BJM

Gunnar Widell SM3SGP
 


On Sat, 22 Aug 2020, 08:18 SM3RDU_MICKE, <Sm3rdu.micke@...> wrote:
Tack för info.. Kommer att lämna feedback när jag börjar trafikera området till bjm.. 

Den lör 22 aug. 2020 08:03Gunnar Widell SM3SGP <sm3sgp@...> skrev:
Hej,

Johan BJM har köpt en ny X300 antenn till sin länk på 144.575. Borde fungera bra igen. Prova gärna räckvidd. Även 433.450 går på samma antenn.

73 Gunnar SGP


Re: Ny antenn hos SA5BJM

SM3RDU_MICKE
 

Tack för info.. Kommer att lämna feedback när jag börjar trafikera området till bjm.. 

Den lör 22 aug. 2020 08:03Gunnar Widell SM3SGP <sm3sgp@...> skrev:

Hej,

Johan BJM har köpt en ny X300 antenn till sin länk på 144.575. Borde fungera bra igen. Prova gärna räckvidd. Även 433.450 går på samma antenn.

73 Gunnar SGP

1 - 20 of 67