Re: Ny finess i reflectorn: Auto-QSY

Tobias SM0SVX
 

Nu sker bara auto-QSY direkt efter "talker stop". Det kommer alltså aldrig att hända om det är tyst på kanalen. Då kommer den förstås att tajma ut med den vanliga mekanismen i stället. Detta blev nog bättre logik.

73's de SM0SVX / Tobias

Join users@svxreflector-sm.groups.io to automatically receive all group messages.