Re: Ny finess i reflectorn: Auto-QSY

Tobias SM0SVX
 

Hej Peter,

För tillfället beaktar inte reflektorn om man är mitt i ett sändningspass eller ej men det kanske den borde göra. Det behöver nog inte vara så svårt att fixa. En förvarning vore också bra men det kräver en protokollförändring i reflektorprotolḱollet så det väntar jag lite med.

Avbrottet borde bli minimalt men ett hack blir det nog precis när alla noder skall byta talgrupp eftersom det inte sker exakt samtidigt. Jag misstänker dock att det är så pass kort att ingen skulle reagera särskilt mycket. Det kan som bekant försvinna ljud av många olika anledningar, både radiomässiga och nätverksmässiga.

73's de SM0SVX / Tobias

Join users@svxreflector-sm.groups.io to automatically receive all group messages.