Ny finess i reflectorn: Auto-QSY


Tobias SM0SVX
 

Hej,

Jag har implementerat och konfigurerat en ny finess i reflectorn som heter "Auto-QSY". Det är en funktion som konfigureras per talgrupp. Den är nu aktiverad för TG#240 och är satt till fem minuter.

Auto-QSY fungerar på så sätt att QSY automatiskt utförs till en egen talgrupp om den ursprungliga talgruppen är aktiv längre än den konfigurerade tiden. Tanken med funktionen är att hålla anropskanaler och breda talgrupper, som t ex TG#240, lediga för nya anrop.

Det sker ingen speciell utannonsering utöver den normala vid QSY utan operationen kommer direkt att utföras när den angivna tiden löper ut.

73's de SM0SVX / Tobias

Join users@svxreflector-sm.groups.io to automatically receive all group messages.