Re: SK7SSA på 24070, söndagar 09:00


Peter Lindquist SM5GXQ
 

Ny sommarbulle igen nu på söndag.

Alla är välkomna på söndag morgon kl 09:00 på talgrupp 24070, alternativt SK7RFL-R. Länken är öppen redan kl 08:30.

Om inte repeater-sysop har enablat den talgruppen, kan du själv göra det tillfälligt - genom att slå: 9424070#.

/Peter

Join users@svxreflector-sm.groups.io to automatically receive all group messages.