Re: SK7SSA på 24070, söndagar 09:00


Peter Lindquist SM5GXQ
 

Jag fick just höra att det faktiskt är en bulletin på söndag!

/Peter

Join users@svxreflector-sm.groups.io to automatically receive all group messages.