Re: Nya repeatrar på Portalen

Peter Lindquist SM5GXQ
 
Edited

Hej igen!

Dessa repeatrar (SK5BN, SK7RFL och SK7RN) har varit offline ett tag nu.

SK5BN i Norrköping är nästan klar för drift (har jag hört). Jag tror det bara återstår montering och trimning av nivåer.

SK7RFL och SK7RN står återigen på mitt bord och tuffar utan någon radio ansluten. Radio-interface är under tillverkning och vi kommer att driftsätta en och en de närmaste veckorna, förhoppningsvis.

När det gäller SK7RFL så måste detta samordnas med bygget av ny DMR-repeater där. Repeateransvarig kommer då att montera ner hela repeatern och bygga allting färdigt hemma. Analog och digital repeater på 70cm kommer att dela antenner. Repeatern sitter i Ölands i särklass högsta mast, och totalt finns 4 antennsystem, dvs sändar- och mottagarantenner för respektive band är vertikalt separerade. I den analoga repeatern går 2m och 70cm bryggat som standard. 

SK7RN består ju av 3 olika repeatrar. Borgholm (SK7RN-C) kör redan SvxLink sedan i höstas, men med den tidigare versionen som inte stödjer talgrupper. Så snart vi har en ny strömförsörjning klar (12V->5V), så kommer jag att byta minneskort i den så att den får den senaste versionen. I teorin kan vi då ansluta den mot nätet om vi vill. De andra två repeatrarna kör fortfarande norsk HAM-logik (HKE) och de måste därför betraktas som väldigt instabila. Alla 3 är länkade med 70cm simplexlänkar. Det som fattas just nu är DC-omvandlare och radiointerface (som är under bygge). 

När allt är färdigt, så kommer SK7RFL och SK7RN inte att gå sammankopplade som standard. Däremot givetvis de tre SK7RN-repeatrarna. Sammankoppling kan ske manuellt eller tidsstyrt vid bulletinsändning. Tills jag ser att allt är stabilt och nivåerna stämmer, så kommer denna länkning inte att ske via den centrala reflektorn - utan istället via en lokal reflektor (dvs exakt som idag). Men sedan kan jag mycket enkelt skifta över allting på "ostkustlänken". Då kommer även vår SM7-bulle att bli tillgänglig på 24070, söndagar kl 09:00.

Vi kommer i början inte att aktivera någon områdestalgrupp som standard. Istället så kommer repeatrarna att ligga på varsin egen talgrupp (samma som DMR-ID). Denna tg kommer också att monitoreras. Sannolikt kommer vi att monitorera 2407 i början, men vi kanske väntar lite med 240 - så att användarna hinner vänja sig :-).

Självfallet kan den lokale användaren manuellt aktivera önskad tg med DTMF.

SK7RFL har EchoLink, men den är och förblir helt "lobotomerad" från SvxLink - utom vid bullesändning.

Jag återkommer så snart något är i drift!

Uppdaterad information kommer att finnas på http://www.granudden.info/Ham/Repeatrar/

/Peter

Join users@svxreflector-sm.groups.io to automatically receive all group messages.