sk3gw qrt


SM3RDU_MICKE
 

ru 11 och ru 9 i gävle är qrt pga datorhaveri.

sm3sgp vet ej när den blir qrv

 

Join users@svxreflector-sm.groups.io to automatically receive all group messages.