SK2RIU Nere pga oplanerat underhåll

sa2blv@...
 

Repeatern nedtagen. Förhoppningsvis är den i drift igen inom den närmaste tiden.

Join users@svxreflector-sm.groups.io to automatically receive all group messages.