SvxReflector Sverige users@svxreflector-sm.groups.io

Denna grupp är till för att diskutera SvxReflector-nätet i Sverige. Har du frågor kring hur det svenska SvxReflector-nätet fungerar är detta rätt ställe att fråga. Här skall du däremot inte ställa allmänna frågor om SvxLink utan det gör du i stället i SvxLink-gruppen.

Group Information

 • http://sk3w.se/svx
 • 84 Members
 • 55 Topics, Last Post:
 • Started on
 • Feed

Group Email Addresses

Group Settings

 • All members can post to the group.
 • Posts to this group do not require approval from the moderators.
 • Posts from new users require approval from the moderators.
 • Messages are set to reply to group.
 • Subscriptions to this group do not require approval from the moderators.
 • Archive is visible to anyone.
 • Wiki is visible to anyone.
 • Members can edit their messages.
 • Members can set their subscriptions to no email.

Top Hashtags [See All]

 or  Log In If You Are Already A Member

Message History